0
Your Cart

♡ Quản Lí Khách Sạn Đang Thiếu Kĩ Năng Gì? ♡

Mong muốn của mình khi viết bài này không nhằm mục đích chê bai hay dìm hàng ai, cũng không vì tôn vinh năng lực bản thân bởi sự nghiệp của mình đang ngày càng rời xa khối vận hành khách sạn. Đổi lại, mình mong rằng những bạn thật lòng muốn theo đuổi ngành Quản trị khách sạn và muốn góp sức thay đổi góc nhìn “coi thường” của mọi người lên nhân sự của ngành sẽ có thêm một lăng kính để phấn đấu vươn lên và phát triển kĩ năng nhiều quản lí khác chưa (hoặc không) có.