0
Your Cart

♡ Kinh Nghiệm Xin Visa Thực Tập Tại Pháp Từ Thuỵ Sĩ ♡

Mình sẽ cập nhật tất cả những thông tin mới nhất tính đến thời điểm bài này được viết, và nếu thông tin của bạn có hơi khác ở bất kì chi tiết nào so với trường hợp của mình, bạn có thể theo các đường dẫn chính thức của chính phủ Pháp mà mình đặt trong bài viết để cập nhật những thông tin phù hợp nhất với bạn nhé.

♡ 5 Việc Cần Làm Khi Đến UK Theo Thứ Tự ♡

Trước ngày lên đường sang Anh, mình cũng đọc kha khá bài và tham khảo kha khá chia sẻ về những việc cần làm khi đến nơi. Tuy nhiên, họ không nói việc nào cần làm trước và việc nào cần làm sau, và trong quá trình làm những việc này mình đã gặp phải một số những sự phức tạp không đáng có. Do vậy, mình sẽ sắp xếp lại thứ tự cũng như những chú ý khi làm từng việc một tại đây cho các bạn.