0
Your Cart

♡ Khách Sạn Đừng Nhìn Revpar Nữa? ♡

Khi còn ở Việt Nam, RevPAR là một thông số mà có thể gọi là “chất gây nghiện” của hầu hết nhân vật đầu não của khách sạn. Tuy nhiên, cũng rất rõ ràng, RevPAR chỉ cho thấy doanh thu chứ không thể cho thấy bức tranh toàn cảnh của lợi nhuận kinh doanh. Và rồi COVID-19 ập đến. Thị trường dần khôi phục trở lại, liệu giữ nguyên những chiến lược cũ có còn là phương hướng đúng đắn?

♡ Tại Sao Mình Rời Khỏi Bộ Máy Vận Hành Khách Sạn? ♡

Mình không phải người lười tìm hiểu trước khi đưa ra quyết định, nên việc không hiểu rõ sự lựa chọn của bản thân 6 năm về trước chắc chắn không phải là lí do cho sự rời đi của mình. Mình cũng không phải là người dễ bỏ cuộc để mà ban đầu kêu la “mình đam mê” rồi giờ lại bảo “hết lửa” chỉ vì COVID-19. Lí do không đơn giản thế…