0
Your Cart

♡ International Law Project Sample ♡

Do mình học nhóm ngành Kinh tế nên trong số các môn học tại trường của mình có môn Luật quốc tế và Quản trị rủi ro. Các bạn nhấn vào đây để tham khảo bài tập mình đã làm cho môn học này khi học năm 4 (năm cuối) ngành Quản trị khách sạn tại Glion Institute of Higher Education, trường top 4 thế giới của ngành.

Mật khẩu là ThankYou@789

Đề bài:
Thầy giáo của mình yêu cầu các nhóm phải chọn ra 1 chủ đề trong 6 chủ đề sau:

 • Contract Formulation in Hospitality
 • Risk Analysis and International Environment Law
 • Risks and Costs involved in International Employment Practices
 • Resolving Global Commercial Disputes
 • Protection of Intellectual Property Rights in Emerging Markets
 • Managing Global Brands, Trademarks and Trade Names in a Volatile Environment

Chủ đề mình chọn được đánh màu xanh.

Đề bài bao gồm 5 ý:

 1. Introduce the protection of intellectual property rights in emerging markets and use clear definitions to explain the academic and business relevance to the international business environment.
 2. Identify theories of the protection of intellectual property rights in emerging markets through a maximum of two/three specific examples.
 3. Explain what went well and/or wrong, from the perspective of international business practice, in the chosen examples.
 4. Who or what is responsible? Evaluate the conduct of significant players.
 5. Make recommendations as to the development of appropriate corporate, institutional, political or societal responses and identify the preventive measures that a business needs to take to avoid serious legal or risk problems in the future.

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của mình.

19.06.2022

Nếu bạn có điều kiện và yêu thích bài viết này, bạn có thể ủng hộ blog để mình tiếp tục duy trì phát triển chất lượng nội dung phi lợi nhuận.

Bình luận