0
Your Cart

♡ Từ Quản Trị Khách Sạn Đến Tài Chính ♡

Tất nhiên nếu bạn chọn phù hợp thì sau tốt nghiệp con đường của bạn sẽ rất dễ đi. Tuy nhiên, ở lứa tuổi 17 – 18, mình cũng như bạn, cũng đứng giữa ngã ba đường nhiều ngã rẽ. 6 năm sau nhìn lại, mình thấy thật ra dù bạn có học gì làm gì, miễn là bạn dám nghĩ dám làm, có định hướng cụ thể, chịu hành động theo kế hoạch, cởi mở đón nhận thử thách thì bạn sẽ tìm được giá trị cuộc sống của riêng mình.