0
Your Cart

Miễn Trừ Trách Nhiệm

Cập nhật lần cuối 10.10.2022

Lời mở đầu

Blog Linh Janetta Le sản xuất nội dung với mục đích thiện chí và thông tin chung. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kì tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh liên quan đến việc dựa vào và/hoặc sử dụng thông tin được cung cấp trên blog. Việc sử dụng blog và/hoặc thông tin trên blog hoàn toàn là rủi ro của bạn.

Liên kết ngoài

Blog Linh Janetta Le có thể chứa liên kết đến các trang web hoặc nội dung khác thuộc về hoặc có nguồn gốc từ bên thứ ba. Các liên kết ngoài như vậy không thuộc phạm vi kiểm soát, điều tra hoặc giám sát về tính chính xác, đầy đủ, hợp lệ hoặc mức độ tin cậy từ chúng tôi.

Chúng tôi không đảm bảo, xác nhận hoặc chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc độ tin cậy của bất kì thông tin nào được cung cấp bởi bên thứ ba được liên kết thông qua blog. Chúng tôi cũng không là một phần hoặc dưới bất kì hình thức nào chịu trách nhiệm giám sát giao dịch giữa bạn và các nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ bên thứ ba.

Thông tin chuyên môn

Blog Linh Janetta Le không cung cấp tư vấn hay lời khuyên chuyên môn ở các lĩnh vực như y tế, pháp lí, thể chất, sức khoẻ, tài chính và các lĩnh vực tương tự khác. Các thông tin y tế, pháp lí, thể chất, sức khoẻ, tài chính và các lĩnh vực tương tự khác trên blog chỉ được cung cấp với mục đích thông tin chung và không thay thế cho tư vấn chuyên môn.

Do vậy, trước khi bạn thực hiện bất kì hành động nào dựa trên các thông tin này, chúng tôi khuyến khích bạn tham khảo ý kiến của các chuyên gia. Việc sử dụng hoặc dựa vào bất kì thông tin nào có trên blog hoàn toàn là rủi ro của bạn.

Tiếp thị liên kết

Blog Linh Janetta Le có thể chứa các liên kết đến các đối tác tiếp thị, và chúng tôi nhận hoa hồng từ các giao dịch do bạn sử dụng liên kết tiếp thị trên blog. Các đối tác của chúng tôi bao gồm: Optimise Media VN, Impact, aThemes và Superb Themes.

Phản hồi khách hàng

Blog Linh Janetta Le có thể chứa lời chứng thực của người dùng sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi. Những lời chứng thực này phản ánh kinh nghiệm thực tế và ý kiến của riêng họ. Tuy nhiên, trải nghiệm là mang tính cá nhân đối với mỗi người dùng và có thể không nhất thiết đại diện cho tất cả người dùng sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không tuyên bố và bạn cũng không nên cho rằng tất cả người dùng đều sẽ có trải nghiệm giống nhau. Kết quả cá nhân của riêng bạn có thể có sự khác biệt nhất định.

Lời chứng thực trên blog có thể được thu thập dưới nhiều hình thức khác nhau như văn bản, âm thanh và/hoặc video và được chúng tôi xem xét trước khi đăng. Lời chứng thực xuất hiện trên blog theo đúng nguyên văn do người dùng cung cấp, ngoại trừ phần sửa lỗi ngữ pháp hoặc đánh máy. Một số lời chứng thực có thể đã được rút ngắn vì lợi ích ngắn gọn trong đó lời chứng thực đầy đủ chứa thông tin không liên quan đến công chúng.

Các quan điểm và ý kiến có trong lời chứng thực chỉ thuộc về người dùng cá nhân và không phản ánh quan điểm và ý kiến của chúng tôi. Chúng tôi không liên kết với những người dùng cung cấp lời chứng thực và người dùng không được trả tiền hoặc bồi thường cho những lời chứng thực của họ.

Những lời chứng thực trên blog không nhằm mục đích và cũng không nên được hiểu như lời tuyên bố rằng các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của chúng tôi có thể được sử dụng để chẩn đoán, điều trị, giảm nhẹ, chữa bệnh, ngăn ngừa hoặc được sử dụng cho bất kì bệnh tật hoặc tình trạng y tế nào. Không có lời chứng thực nào đã được chứng minh hoặc đánh giá lâm sàng.Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kì câu hỏi nào về tuyên bố từ chối trách nhiệm trên blog, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại: khanhlinh.hcmc@gmail.com.

Trân trọng,

Linh Janetta Le