0
Your Cart

Chính Sách Đổi Trả

Cập nhật lần cuối ngày 25.03.2022.

Chính sách chung

Mỗi sản phẩm của chúng tôi có chính sách đổi trả riêng biệt được công khai trên trang giới thiệu sản phẩm. Một số sản phẩm không được áp dụng chính sách đổi trả vì tính chất của sản phẩm. Bạn vui lòng thực hiện theo hướng dẫn đổi trả trên từng sản phẩm chúng tôi cung cấp.

Liên hệ

Nếu bạn có câu hỏi hoặc nhận xét về Chính sách đổi trả, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua khanhlinh.hcmc@gmail.com.