0
Your Cart

Điều Khoản Sử Dụng

Cập nhật lần cuối 25.02.2022

Điều khoản chung

Điều khoản sử dụng này là một thỏa thuận ràng buộc pháp lí được thực hiện giữa bạn, cho dù cá nhân hay nhân danh một pháp nhân (“bạn”) và Linh Janetta Le (“chúng tôi”), liên quan đến quyền truy cập của bạn vào và việc sử dụng blog Linh Janetta Le tại linhjanettale.com cũng như bất kì hình thức truyền thông, kênh truyền thông, trang web di động hoặc ứng dụng di động nào khác có liên quan, được liên kết hoặc được kết nối với chúng tôi (gọi chung là “blog”).

Bạn đồng ý rằng bằng cách truy cập blog, bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản sử dụng này.

Các điều khoản và điều kiện hoặc tài liệu bổ sung có thể được cập nhật trên blog mà không báo trước. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi hoặc điều chỉnh Điều khoản sử dụng vào bất kì lúc nào và vì bất kì lí do gì.

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kì thay đổi nào bằng cách cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” của Điều khoản sử dụng, và bạn đồng ý không nhận thông báo cụ thể về từng thay đổi đó.

Bạn có trách nhiệm xem xét định kì Điều khoản sử dụng để được cập nhật thông tin. Bạn sẽ cần tuân theo và sẽ được coi là đã được biết và đã chấp nhận, những thay đổi trong bất kì Điều khoản sử dụng sửa đổi nào bằng việc bạn tiếp tục sử dụng blog sau ngày Điều khoản sử dụng sửa đổi được đăng tải.

Thông tin được cung cấp trên blog không nhằm mục đích phân phối hoặc sử dụng cho bất kì cá nhân hoặc tổ chức nào ở bất kì khu vực pháp lí hoặc quốc gia nào mà việc phân phối hoặc sử dụng đó sẽ trái với luật pháp hoặc quy định hoặc sẽ khiến chúng tôi phải tuân theo bất kì yêu cầu đăng kí nào trong phạm vi quyền hạn hoặc quốc gia đó.

Theo đó, những người chọn truy cập blog từ các địa điểm khác làm như vậy theo chủ kiến của riêng họ và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng.

Bản quyền

Tất cả mã nguồn, cơ sở dữ liệu, chức năng, phần mềm, thiết kế trang web, âm thanh, video, văn bản, ảnh và đồ họa trên blog (gọi chung là “nội dung”) và nhãn hiệu, dịch vụ các nhãn hiệu và biểu trưng có trong đó (“nhãn hiệu”) được cung cấp trên blog nguyên trạng với mục đích thông tin chung và sử dụng với mục đích cá nhân của bạn. Trừ khi được quy định rõ ràng trong Điều khoản sử dụng, không phần nào của blog và không có nội dung hoặc nhãn hiệu nào có thể được sao chép, tái tạo, tổng hợp, tái xuất bản, tải lên, đăng, hiển thị công khai, mã hóa, dịch, truyền, phân phối, bán, cấp phép hoặc khai thác cho bất kì mục đích thương mại nào mà không có sự cho phép trước của chúng tôi.

Bạn được cấp giấy phép để truy cập và sử dụng blog cũng như tải xuống hoặc sao in bất kì phần nào của nội dung mà bạn truy cập chỉ cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền không cấp giấy phép cho bạn về nội dung và nhãn hiệu của blog.

Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Nếu bạn tin rằng bất kì tài liệu nào có sẵn trên hoặc thông qua blog vi phạm bất kì bản quyền nào bạn sở hữu hoặc kiểm soát, vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp ở cuối trang.

Một bản sao thông báo của bạn sẽ được gửi đến người đã đăng hoặc lưu trữ tài liệu được đề cập. Xin lưu ý rằng bạn có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu bạn trình bày sai trong thông báo. Do đó, nếu bạn không chắc rằng tài liệu nằm trên hoặc được liên kết bởi blog vi phạm bản quyền của bạn, trước tiên bạn nên cân nhắc liên hệ với chuyên gia liên quan.

Tất cả các thông báo phải bao gồm các thông tin sau:

 1. Chữ kí vật lí hoặc điện tử của người được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu độc quyền bị cho là vi phạm;
 2. Xác nhận tác phẩm có bản quyền được cho là đã bị vi phạm, hoặc, nếu nhiều tác phẩm có bản quyền trên blog nằm trong thông báo, danh sách đại diện của các tác phẩm đó trên blog;
 3. Xác nhận tài liệu bị cho là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm và tài liệu đó sẽ bị xóa hoặc quyền truy cập sẽ bị vô hiệu hóa, và thông tin đầy đủ để cho phép chúng tôi xác định tài liệu đó;
 4. Thông tin đầy đủ để cho phép chúng tôi liên hệ với bên khiếu nại, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại và, nếu có, địa chỉ email mà tại đó có thể liên hệ với bên khiếu nại;
 5. Tuyên bố rằng bên khiếu nại thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại là không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép;
 6. Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và sẽ bị phạt nếu khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm.

Nếu bạn cho rằng tài liệu có bản quyền của chính bạn đã bị xóa khỏi blog do nhầm lẫn hoặc nhận dạng sai, bạn có thể gửi phản thông báo tới chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được cung cấp ở cuối trang.

Một phản thông báo hiệu quả về cơ bản phải bao gồm những điều sau:

 1. Xác nhận tài liệu đã bị loại bỏ hoặc vô hiệu hóa và vị trí mà tài liệu xuất hiện trước khi bị loại bỏ hoặc vô hiệu hóa;
 2. Tuyên bố rằng bạn sẽ chấp nhận quy trình xử lí từ bên đã gửi thông báo hoặc đại diện của bên đó;
 3. Tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn;
 4. Tuyên bố chịu hình phạt nếu khai man rằng bạn thực sự tin rằng tài liệu được đề cập đã bị xóa hoặc bị vô hiệu hóa do nhầm lẫn hoặc nhận dạng sai tài liệu cần xóa hoặc vô hiệu hóa;
 5. Chữ kí vật lí hoặc điện tử của bạn.

Nếu bạn gửi cho chúng tôi phản thông báo phản hợp lệ đáp ứng các yêu cầu được mô tả ở trên, chúng tôi sẽ khôi phục tài liệu đã bị xóa hoặc bị vô hiệu hóa của bạn, trừ khi chúng tôi nhận được thông báo đầu tiên từ bên gửi thông báo cho chúng tôi biết rằng bên đó đã đệ đơn kiện ra tòa để hạn chế bạn tham gia vào hoạt động vi phạm liên quan đến tài liệu được đề cập.

Xin lưu ý rằng nếu bạn cố ý xuyên tạc rằng nội dung bị vô hiệu hóa hoặc bị xóa đã bị xóa do nhầm lẫn hoặc nhận dạng sai, bạn có thể phải chịu trách nhiệm cho các thiệt hại, bao gồm cả chi phí và phí luật sư. Việc cung cấp một phản thông báo sai cấu thành tội khai man.

Tuyên bố của người dùng

Bằng cách sử dụng blog, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

 1. bạn có năng lực pháp lí và bạn đồng ý tuân thủ Điều khoản sử dụng;
 2. bạn sẽ không truy cập blog thông qua các phương tiện tự động hoặc không phải con người, cho dù thông qua bot, tập lệnh hoặc cách khác;
 3. bạn sẽ không sử dụng blog cho bất kì mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép nào;
 4. việc bạn sử dụng blog sẽ không vi phạm bất kì luật hoặc quy định hiện hành nào.

Phạm vi sử dụng

Bạn không thể truy cập hoặc sử dụng blog cho bất kì mục đích nào khác ngoài mục đích mà chúng tôi cung cấp blog. Bạn không được sử dụng blog liên quan đến bất kì nỗ lực thương mại nào ngoại trừ những nỗ lực được chúng tôi xác nhận hoặc chấp thuận cụ thể.

Với tư cách là người dùng của blog, bạn đồng ý không:

 1. lấy dữ liệu hoặc nội dung từ blog một cách có hệ thống để tạo hoặc biên dịch, trực tiếp hoặc gián tiếp, một bộ sưu tập, cơ sở dữ liệu hoặc thư mục mà không có sự cho phép của chúng tôi;
 2. thực hiện bất kì hành vi sử dụng blog trái phép nào, bao gồm việc thu thập tên người dùng và/hoặc địa chỉ email của người dùng bằng phương tiện điện tử hoặc các phương tiện khác nhằm mục đích gửi email không mong muốn hoặc tạo tài khoản người dùng bằng các phương tiện tự động hoặc giả mạo;
 3. sử dụng đại lí mua hoặc đại lí thu mua để mua hàng trên blog;
 4. sử dụng blog để quảng cáo hoặc chào bán hàng hóa và dịch vụ;
 5. phá vỡ, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của blog, bao gồm các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế việc sử dụng hoặc sao chép bất kì nội dung nào hoặc thực thi các giới hạn đối với việc sử dụng blog và/hoặc nội dung có trên blog;
 6. tham gia vào việc đóng khung hoặc liên kết trái phép đến blog;
 7. lừa, lừa đảo hoặc đánh lừa chúng tôi và những người dùng khác, đặc biệt là trong bất kì nỗ lực nào để tìm hiểu thông tin tài khoản nhạy cảm, chẳng hạn như mật khẩu người dùng;
 8. sử dụng không đúng các dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi hoặc gửi báo cáo sai sự thật về hành vi lạm dụng hoặc hành vi sai trái;
 9. tham gia vào bất kì hoạt động sử dụng tự động nào của hệ thống, chẳng hạn như sử dụng tập lệnh để gửi nhận xét hoặc tin nhắn, hoặc sử dụng bất kì công cụ khai thác dữ liệu nào, robot hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự;
 10. can thiệp, làm gián đoạn hoặc tạo ra gánh nặng không đáng có đối với blog hoặc các mạng hoặc dịch vụ được kết nối với blog;
 11. cố gắng mạo danh người dùng hoặc người khác hoặc sử dụng tên người dùng của người dùng khác;
 12. bán hoặc chuyển giao hồ sơ của bạn;
 13. sử dụng bất kì thông tin nào thu được từ blog để quấy rối, lạm dụng hoặc làm hại người khác;
 14. sử dụng blog như một phần của bất kì nỗ lực nào để cạnh tranh với chúng tôi hoặc sử dụng blog và/hoặc nội dung cho bất kì nỗ lực tạo doanh thu hoặc doanh nghiệp thương mại nào;
 15. giải mã, dịch ngược, tháo rời hoặc thiết kế đối chiếu bất kì phần mềm nào bao gồm hoặc theo bất kì cách nào tạo nên một phần của blog;
 16. cố gắng bỏ qua bất kì biện pháp nào của blog được thiết kế để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào blog, hoặc bất kì phần nào của blog;
 17. quấy rối, làm phiền, hoặc đe dọa bất kì nhân viên hoặc đối tác nào của chúng tôi tham gia cung cấp bất kì dịch vụ hoặc sản phẩm nào cho bạn;
 18. xóa bản quyền khỏi bất kì nội dung nào;
 19. sao chép hoặc điều chỉnh phần mềm của blog, bao gồm nhưng không giới hạn ở Flash, PHP, HTML, JavaScript hoặc các mã khác;
 20. tải lên hoặc truyền (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền) virus, trojan, hoặc các tài liệu khác, bao gồm cả việc sử dụng quá nhiều chữ in hoa và gửi thư rác (đăng liên tục văn bản lặp lại), gây trở ngại cho việc sử dụng và thưởng thức blog không gián đoạn của bất kì bên nào hoặc sửa đổi, làm suy yếu, làm gián đoạn, thay đổi hoặc can thiệp vào việc sử dụng, tính năng, chức năng, vận hành hoặc bảo trì blog;
 21. tải lên hoặc truyền (hoặc cố gắng tải lên hoặc truyền) bất kì tài liệu nào hoạt động như một cơ chế thu thập hoặc truyền tải thông tin thụ động hoặc chủ động, bao gồm nhưng không giới hạn các định dạng trao đổi đồ họa (“gifs”), 1 × 1 pixel, lỗi web, cookies, hoặc các thiết bị tương tự khác (đôi khi được gọi là “phần mềm gián điệp” hoặc “cơ chế thu thập thụ động” hoặc “pcms”);
 22. ngoại trừ có thể là kết quả của việc sử dụng công cụ tìm kiếm hoặc trình duyệt internet chuẩn, sử dụng, khởi chạy, phát triển hoặc phân phối bất kì hệ thống tự động nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kì trình thu thập dữ liệu, robot, tiện ích gian lận, trình quét hoặc trình đọc ngoại tuyến nào truy cập blog, hoặc sử dụng hoặc khởi chạy bất kì tập lệnh trái phép hoặc phần mềm nào khác;
 23. chê bai, làm hoen ố, hoặc gây hại cho chúng tôi và/hoặc blog theo quan điểm của chúng tôi;
 24. sử dụng blog theo cách không phù hợp với bất kì luật hoặc quy định hiện hành nào.

Đóng góp của người dùng

Blog có thể mời bạn trò chuyện, đóng góp hoặc tham gia vào các bài đăng, bảng tin, diễn đàn trực tuyến và các chức năng khác, đồng thời có thể cung cấp cho bạn cơ hội tạo, gửi, đăng, hiển thị, truyền, thực hiện, xuất bản, phân phối, hoặc truyền phát nội dung và tài liệu cho chúng tôi hoặc trên blog, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, bài viết, video, âm thanh, ảnh, đồ họa, nhận xét, đề xuất, thông tin cá nhân hoặc tài liệu khác (gọi chung là “đóng góp”).

Các đóng góp có thể được xem bởi những người dùng khác của blog và thông qua các trang của bên thứ ba. Do đó, bất kì đóng góp nào bạn truyền tải có thể được coi là không bảo mật và không độc quyền. Khi bạn tạo hoặc cung cấp bất kì đóng góp nào, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

 1. việc tạo, phân phối, truyền tải, hiển thị công khai và việc truy cập, tải xuống hoặc sao chép các đóng góp của bạn không và sẽ không vi phạm các quyền sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh hoặc quyền nhân thân của bất kì bên thứ ba nào;
 2. bạn là người tạo và chủ sở hữu hoặc có các giấy phép, quyền, sự đồng ý, phát hành và quyền cần thiết để sử dụng và cho phép chúng tôi, blog và những người dùng khác của blog sử dụng đóng góp của bạn theo Điều khoản sử dụng;
 3. bạn có sự đồng ý bằng văn bản, tiết lộ và/hoặc sự cho phép của mỗi và mọi cá nhân có thể nhận dạng trong đóng góp của bạn để sử dụng tên hoặc hình ảnh tương tự của từng và mọi cá nhân có thể nhận dạng đó để cho phép bao gồm và sử dụng đóng góp của bạn theo Điều khoản sử dụng;
 4. đóng góp của bạn chính xác, không sai, và không gây hiểu lầm;
 5. đóng góp của bạn không phải là quảng cáo trái phép, tài liệu khuyến mãi, kế hoạch kim tự tháp, thư dây chuyền, thư rác, thư gửi hàng loạt hoặc các hình thức lôi kéo khác;
 6. đóng góp của bạn không tục tĩu, dâm ô, khiêu dâm, bạo lực, quấy rối, bôi nhọ, vu khống hoặc có thể bị phản đối theo quyết định của chúng tôi;
 7. đóng góp của bạn không chế giễu, chế nhạo, chê bai, đe dọa hoặc lạm dụng bất kì ai;
 8. đóng góp của bạn không ủng hộ việc lật đổ bất kì chính phủ nào hoặc kích động, khuyến khích hoặc đe dọa gây tổn hại và chống lại chính phủ khác;
 9. đóng góp của bạn không vi phạm bất kì luật, quy định hoặc quy tắc hiện hành nào;
 10. đóng góp của bạn không vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai của bất kì bên thứ ba nào;
 11. đóng góp của bạn không chứa bất kì tài liệu nào thu hút thông tin cá nhân từ bất kì ai dưới 18 tuổi hoặc lợi dụng những người dưới 18 tuổi theo phương hướng tình dục hoặc bạo lực;
 12. đóng góp của bạn không vi phạm bất kì luật nào liên quan đến nội dung khiêu dâm trẻ em hoặc nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe hoặc hạnh phúc của trẻ vị thành niên;
 13. đóng góp của bạn không bao gồm bất kì nhận xét xúc phạm nào liên quan đến chủng tộc, nguồn gốc quốc gia, giới tính, khuynh hướng tình dục hoặc khuyết tật về thể chất;
 14. các đóng góp của bạn không vi phạm hoặc liên kết đến tài liệu vi phạm bất kì điều khoản nào của Điều khoản sử dụng hoặc bất kì luật hoặc quy định hiện hành nào.

Bất kì việc sử dụng blog nào vi phạm những điều trên đều vi phạm Điều khoản sử dụng và có thể dẫn đến việc bạn bị đình chỉ quyền sử dụng blog.

Quyền đóng góp

Bằng cách đăng các đóng góp của bạn lên bất kì phần nào của blog hoặc làm cho các đóng góp có thể truy cập được vào blog bằng cách liên kết tài khoản của bạn từ blog với bất kì tài khoản mạng xã hội nào của bạn, bạn tự động cấp, tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có quyền cấp cho chúng tôi quyền không giới hạn, không thể thu hồi, vĩnh viễn, không độc quyền, có thể chuyển nhượng, miễn phí bản quyền, trả đầy đủ, và giấy phép lưu trữ, sử dụng, sao chép, tái sản xuất, tiết lộ, xuất bản, phát sóng, lưu trữ, thực hiện và hiển thị công khai, định dạng lại, dịch, truyền, trích đoạn (toàn bộ hoặc một phần) và phân phối các đóng góp đó (bao gồm nhưng không giới hạn hình ảnh và giọng nói của bạn) cho bất kì mục đích nào (thương mại, quảng cáo, hoặc các mục đích khác). Việc sử dụng và phân phối có thể xảy ra ở bất kì định dạng và thông qua bất kì kênh phương tiện nào.

Giấy phép này sẽ áp dụng cho bất kì hình thức, phương tiện hoặc công nghệ nào hiện được biết đến hoặc sau này được phát triển, và bao gồm việc chúng tôi sử dụng tên, tên công ti và tên nhượng quyền của bạn (nếu có), và bất kì nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, biểu tượng nào, và hình ảnh cá nhân và thương mại mà bạn cung cấp.

Chúng tôi không khẳng định bất kì quyền sở hữu nào đối với các đóng góp của bạn. Bạn có toàn quyền sở hữu đối với tất cả các đóng góp của mình và mọi quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác liên quan đến các đóng góp của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kì tuyên bố hoặc đại diện nào trong các đóng góp của bạn do bạn cung cấp trong bất kì khu vực nào trên blog.

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các đóng góp của mình cho blog và bạn đồng ý rõ ràng sẽ miễn trừ cho chúng tôi mọi trách nhiệm và không thực hiện bất kì hành động pháp lí nào chống lại chúng tôi liên quan đến các đóng góp của bạn.

Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng và tuyệt đối:

 1. phân loại lại bất kì đóng góp nào để đặt chúng vào các vị trí thích hợp hơn trên blog; và
 2. để sàng lọc trước hoặc xóa bất kì đóng góp nào vào bất kì lúc nào và vì bất kì lí do gì mà không cần thông báo. Chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát các đóng góp của bạn.

Hướng dẫn đánh giá

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các khu vực trên blog để để lại đánh giá hoặc xếp hạng. Khi đăng bài đánh giá, bạn cần tuân thủ các tiêu chí sau:

 1. bạn nên có kinh nghiệm trực tiếp với cá nhân/tổ chức được đánh giá;
 2. các bài đánh giá của bạn không được chứa ngôn từ tục tĩu xúc phạm hoặc ngôn từ lăng mạ, phân biệt chủng tộc, xúc phạm hoặc thù địch;
 3. các bài đánh giá của bạn không được chứa các tham chiếu phân biệt đối xử dựa trên tôn giáo, chủng tộc, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, khuynh hướng tình dục hoặc khuyết tật;
 4. các bài đánh giá của bạn không được chứa các tham chiếu đến hoạt động bất hợp pháp;
 5. bạn không nên liên kết với các đối thủ cạnh tranh nếu đăng các đánh giá tiêu cực;
 6. bạn không nên đưa ra bất kì kết luận nào về tính hợp pháp của hành vi;
 7. bạn không được đăng bất kì tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm nào;
 8. bạn không được tổ chức một chiến dịch khuyến khích người khác đăng bài đánh giá, dù tích cực hay tiêu cực.

Chúng tôi có thể chấp nhận, từ chối hoặc xóa các đánh giá theo quyết định riêng của mình. Chúng tôi hoàn toàn không có nghĩa vụ sàng lọc các bài đánh giá. Các đánh giá không được chúng tôi xác nhận và không nhất thiết đại diện cho ý kiến của chúng tôi hoặc quan điểm của bất kì phân nhánh hoặc đối tác nào của chúng tôi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lí đối với bất kì đánh giá nào hoặc khiếu nại, trách nhiệm pháp lí hoặc tổn thất nào phát sinh từ bất kì đánh giá nào. Bằng cách đăng đánh giá, bạn cấp cho chúng tôi quyền vĩnh viễn, không độc quyền, trên toàn thế giới, miễn phí bản quyền, trả đầy đủ, có thể chuyển nhượng, và có thể cấp phép lại và giấy phép để tái sản xuất, sửa đổi, dịch, truyền tải bằng bất kì phương tiện nào, hiển thị, biểu diễn, và/hoặc phân phối tất cả nội dung liên quan đến các bài đánh giá.

Nội dung bạn cung cấp cho chúng tôi

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bất kì câu hỏi, nhận xét, đề xuất, ý tưởng, phản hồi hoặc thông tin khác liên quan đến blog do bạn cung cấp cho chúng tôi là không bảo mật và sẽ trở thành tài sản của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sở hữu độc quyền, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và sẽ được quyền sử dụng không hạn chế và phổ biến các nội dung này cho bất kì mục đích hợp pháp nào mà không cần thừa nhận hoặc bồi thường cho bạn.

Bạn từ bỏ tất cả các quyền nhân thân đối với bất kì nội dung nào như vậy và đảm bảo rằng mọi nội dung như vậy là nguyên gốc của bạn hoặc bạn có quyền gửi các nội dung đó. Bạn đồng ý rằng sẽ không có bất kì sự truy đòi nào chống lại chúng tôi đối với bất kì hành vi vi phạm bị cáo buộc hoặc thực tế hoặc chiếm đoạt bất kì quyền sở hữu nào trong nội dung của bạn.

Nội dung và các trang của bên thứ ba

Blog có thể chứa (hoặc bạn có thể được gửi qua blog) các liên kết đến các trang khác (“trang của bên thứ ba”) cũng như các bài báo, hình ảnh, văn bản, đồ họa, hình ảnh, thiết kế, âm nhạc, âm thanh, video, thông tin, ứng dụng, phần mềm và nội dung hoặc các mục khác thuộc về hoặc có nguồn gốc từ các bên thứ ba (“nội dung của bên thứ ba”).

Các trang của bên thứ ba và nội dung của bên thứ ba này không được chúng tôi điều tra, giám sát hoặc kiểm tra tính chính xác, phù hợp hoặc đầy đủ và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kì trang của bên thứ ba nào được truy cập thông qua blog hoặc bất kì nội dung nào của bên thứ ba được đăng trên, có sẵn thông qua, hoặc được cài đặt từ blog, bao gồm nội dung, độ chính xác, tính xúc phạm, ý kiến, độ tin cậy, thực tiễn bảo mật, hoặc các chính sách khác của hoặc có trong trang của bên thứ ba hoặc nội dung của bên thứ ba.

Việc bao gồm, liên kết đến hoặc cho phép sử dụng hoặc cài đặt bất kì trang của bên thứ ba nào hoặc bất kì nội dung nào của bên thứ ba không ngụ ý chúng tôi chấp thuận hoặc chứng thực cho các trang đó. Nếu bạn quyết định rời khỏi blog và truy cập trang của bên thứ ba hoặc sử dụng hoặc cài đặt bất kì nội dung của bên thứ ba nào là rủi ro của bạn và bạn nên biết rằng Điều khoản sử dụng này không còn chi phối.

Bạn nên cân nhắc các điều khoản và chính sách hiện hành, bao gồm quyền riêng tư và thu thập dữ liệu, của bất kì trang nào mà bạn điều hướng đến từ blog hoặc liên quan đến bất kì ứng dụng nào bạn sử dụng hoặc cài đặt từ blog. Bất kì giao dịch mua bán nào bạn thực hiện thông qua trang của bên thứ ba không thuộc bất kỳ trách nhiệm liên quan nào đến chúng tôi.

Bạn đồng ý và thừa nhận rằng chúng tôi không xác nhận các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp trên trang của bên thứ ba và bạn sẽ giữ chúng tôi không bị tổn hại bởi bất kì tác hại nào do bạn mua các sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Ngoài ra, bạn sẽ giữ chúng tôi không bị tổn hại bởi bất kì tổn thất nào do bạn gây ra hoặc tổn hại gây ra cho bạn liên quan đến hoặc dẫn đến bất kì cách nào từ bất kì nội dung của bên thứ ba hoặc bất kì liên hệ nào với trang của bên thứ ba.

Quản lí blog

Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không có nghĩa vụ, đối với:

 1. giám sát blog để biết các vi phạm Điều khoản sử dụng này;
 2. thực hiện hành động pháp lí thích hợp chống lại bất kì ai, theo quyết định riêng của chúng tôi, vi phạm pháp luật hoặc Điều khoản sử dụng, bao gồm nhưng không giới hạn, báo cáo người dùng đó cho các cơ quan thực thi pháp luật;
 3. theo quyết định riêng của chúng tôi và không giới hạn, từ chối, hạn chế quyền truy cập, giới hạn tính khả dụng hoặc vô hiệu hóa (trong phạm vi khả thi về mặt công nghệ) bất kì đóng góp nào của bạn hoặc bất kì phần nào trong đó;
 4. theo quyết định riêng của chúng tôi và không giới hạn, thông báo hoặc trách nhiệm pháp lí, để xóa khỏi blog hoặc vô hiệu hóa tất cả các tệp và nội dung có kích thước quá mức hoặc gây gánh nặng cho hệ thống của chúng tôi theo bất kì cách nào;
 5. quản lí blog theo cách được thiết kế để bảo vệ quyền và tài sản của chúng tôi cũng như để tạo điều kiện cho blog hoạt động bình thường.

Chính sách riêng tư

Chúng tôi quan tâm đến quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Bằng cách sử dụng blog, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách riêng tư của chúng tôi, được kết hợp với Điều khoản sử dụng này.

Chấm dứt sử dụng

Điều khoản sử dụng này có hiệu lực trong khi bạn sử dụng blog. Không giới hạn bất kì quy định nào khác của Điều khoản sử dụng, chúng tôi bảo lưu quyền đối với, trong quyết định của chúng tôi và không có thông báo hoặc trách nhiệm pháp lí, từ chối truy cập và sử dụng blog bất kì người nào có hoặc không có lí do, bao gồm không giới hạn đối với bất kì sự đại diện, bảo đảm hoặc điều kiện nào có trong Điều kiện sử dụng hoặc bất kì luật hoặc quy định hiện hành nào. Chúng tôi có thể chấm dứt việc sử dụng hoặc tham gia của bạn vào blog hoặc xóa bất kì nội dung hoặc thông tin nào bạn đã đăng lên bất kì lúc nào mà không có thông báo, trong quyết định của chúng tôi.

Nếu chúng tôi chấm dứt hoặc tạm ngưng tài khoản của bạn vì bất kì lí do gì, bạn sẽ không được phép đăng kí và tạo tài khoản mới dưới tên của bạn, tên giả hoặc tên mượn hoặc tên của bất kì bên thứ ba nào, ngay cả khi bạn có thể đại diện cho bên thứ ba, để sử dụng blog.

Sửa đổi

Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc loại bỏ nội dung của blog bất kì lúc nào hoặc vì bất kì lí do nào theo quyết định riêng của chúng tôi mà không cần thông báo. Tuy nhiên, chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật bất kì thông tin nào trên blog. Chúng tôi cũng có quyền sửa đổi hoặc ngừng toàn bộ hoặc một phần của blog mà không cần thông báo bất kì lúc nào.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kì bên thứ ba nào về bất kì sửa đổi, thay đổi giá, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp blog.

Chúng tôi không thể đảm bảo blog sẽ luôn sẵn sàng hoạt động. Chúng tôi có thể gặp sự cố phần cứng, phần mềm hoặc các vấn đề khác hoặc cần thực hiện bảo trì liên quan đến blog dẫn đến gián đoạn, chậm trễ hoặc lỗi. Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, cập nhật, tạm ngừng, ngừng sản xuất hoặc sửa đổi blog bất kì lúc nào hoặc vì bất kì lí do gì mà không cần thông báo cho bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm pháp lì nào đối với bất kỳ mất mát, thiệt hại hoặc sự bất tiện nào do bạn không thể truy cập hoặc sử dụng blog trong bất kì thời gian ngừng hoạt động của blog.

Không có bất kì điều gì trong Điều khoản sử dụng được hiểu là bắt buộc chúng tôi phải duy trì và hỗ trợ blog hoặc cung cấp bất kì chỉnh sửa, cập nhật hoặc phát hành nào liên quan đến blog.

Đính chính

Có thể có thông tin trên blog chứa lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót có thể liên quan đến blog, bao gồm mô tả, giá cả, tính khả dụng và nhiều thông tin khác. Chúng tôi có quyền sửa bất kì lỗi nào, sự không chính xác hoặc thiếu sót và thay đổi hoặc cập nhật thông tin trên blog bất kì lúc nào mà không cần thông báo trước.

Từ chối trách nhiệm

Blog được cung cấp trên cơ sở nguyên trạng và sẵn có. Bạn đồng ý rằng việc sử dụng blog và các dịch vụ của chúng tôi là rủi ro của bạn. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi từ chối mọi bảo đảm, dù rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến blog và việc bạn sử dụng blog, bao gồm nhưng không giới hạn, những bảo đảm về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm. Chúng tôi không đảm bảo hoặc tuyên bố về tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của nội dung của blog hoặc nội dung của bất kì trang nào được liên kết với blog và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lí hoặc trách nhiệm đối với bất kì:

 1. lỗi, nhầm lẫn hoặc không chính xác của nội dung và tài liệu,
 2. thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản, dưới bất kì hình thức nào, do bạn truy cập và sử dụng blog,
 3. bất kì truy cập trái phép nào vào hoặc sử dụng máy chủ an toàn và/hoặc bất kì và tất cả thông tin cá nhân và/hoặc thông tin tài chính được lưu trữ,
 4. bất kì sự gián đoạn hoặc ngừng truyền đến hoặc từ blog,
 5. bất kì lỗi nào, virus, trojan, hoặc những thứ tương tự có thể được truyền đến hoặc thông qua blog bởi bất kì bên thứ ba nào, và/hoặc
 6. bất kì lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kì nội dung và tài liệu nào hoặc đối với bất kì tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kì hình thức nào phát sinh do việc sử dụng bất kì nội dung nào được đăng, truyền hoặc được cung cấp thông qua blog.

Chúng tôi không bảo đảm, xác nhận, hoặc chịu trách nhiệm đối với bất kì sản phẩm hoặc dịch vụ nào được quảng cáo hoặc cung cấp bởi bên thứ ba thông qua blog, bất kì liên kết nào hoặc bất kì trang web hoặc ứng dụng di động nào có trong bất kì biểu ngữ nào khác và chúng tôi không tham gia hoặc theo bất kì cách nào chịu trách nhiệm giám sát bất kì giao dịch nào giữa bạn và bất kì nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ bên thứ ba nào.

Giới hạn trách nhiệm pháp lí

Không có trong bất kì sự kiện nào chúng tôi chịu trách nhiệm pháp lí với bạn hoặc bất kì bên thứ ba nào về bất kì thiệt hại trực tiếp do hậu quả, bổ sung, sự cố, đặc biệt hoặc cá nhân, bao gồm mất lợi nhuận, mất doanh thu, mất dữ liệu, hoặc các thiệt hại khác phát sinh từ việc bạn sử dụng blog, ngay cả nếu chúng tôi được thông tin về khả năng của các thiệt hại này.

Không đi ngược lại nội dung nào trong Điều khoản dử dụng, chúng tôi chịu trách nhiệm pháp lí đối với bạn vì bất kì nguyên nhân nào ngoài và liên quan đến hình thức, giới hạn ở khoản bạn thanh toán cho chúng tôi trong giai đoạn 7 ngày vì bất kì nguyên nhân nào phát sinh.

Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ chúng tôi vô hại, bao gồm các phân nhánh của chúng tôi và tất cả các đối tác và nhân viên tương ứng của chúng tôi, khỏi và chống lại bất kì tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lí, khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm cả chi phí luật sư, được thực hiện bởi bất kì bên thứ ba nào do hoặc phát sinh từ:

 1. đóng góp của bạn;
 2. sử dụng blog;
 3. vi phạm Điều khoản sử dụng;
 4. bất kì vi phạm nào đối với các tuyên bố và bảo đảm của bạn được quy định trong Điều khoản sử dụng;
 5. bạn vi phạm quyền của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu trí tuệ; hoặc
 6. bất kì hành động có hại công khai nào đối với bất kì người dùng nào khác của blog mà bạn đã kết nối qua blog.

Không đi ngược lại những điều đã được đề cập ở trên, chúng tôi bảo lưu quyền, với chi phí của bạn, đảm nhận sự bảo vệ và kiểm soát độc quyền đối với bất kì vấn đề nào mà bạn được yêu cầu bồi thường cho chúng tôi, và bạn đồng ý hợp tác, với chi phí của bạn, để chúng tôi bảo vệ các khiếu nại đó. Chúng tôi sẽ nỗ lực thông báo cho bạn về bất kì khiếu nại, hành động hoặc thủ tục nào có liên quan đến khoản bồi thường này khi chúng tôi có thông tin về điều đó.

Dữ liệu người dùng

Chúng tôi sẽ duy trì một số dữ liệu nhất định mà bạn truyền đến blog cho mục đích quản lí blog, cũng như dữ liệu liên quan đến việc bạn sử dụng blog. Mặc dù chúng tôi thực hiện sao lưu dữ liệu theo định kì thường xuyên, nhưng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả dữ liệu mà bạn truyền hoặc liên quan đến bất kì hoạt động nào bạn đã thực hiện bằng cách sử dụng blog.

Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không có trách nhiệm pháp lí đối với bạn hay đối với bất kì mất mát hoặc hỏng hóc nào đối với bất kì dữ liệu nào và bạn từ bỏ mọi quyền hành động chống lại chúng tôi phát sinh từ bất kì sự mất mát hoặc hỏng hóc nào đối với các dữ liệu đó.

Giao tiếp, giao dịch và chữ kí điện tử

Việc truy cập blog, gửi email cho chúng tôi và hoàn thành các biểu mẫu trực tuyến tạo thành các hình thức liên lạc điện tử. Bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc điện tử và bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn dưới dạng điện tử, qua email và trên blog, đáp ứng bất kì yêu cầu pháp lí nào về việc trao đổi thông tin đó.

Bạn đồng ý với việc sử dụng chữ kí điện tử, hợp đồng, đơn đặt hàng và các hồ sơ khác và việc liên lạc điện tử các thông báo, chính sách và hồ sơ giao dịch do chúng tôi bắt đầu hoặc truy cập trên blog.

Bạn từ bỏ bất kì quyền hoặc yêu cầu nào theo bất kì quy chế, quy định, quy tắc, pháp lệnh hoặc luật nào khác ở bất kì khu vực tài phán nào yêu cầu chữ kí gốc hoặc gửi hoặc lưu giữ các hồ sơ phi điện tử, hoặc thanh toán hoặc cấp tín dụng bằng bất kì phương tiện nào khác ngoài các phương tiện điện tử.

Các điều khoản khác

Điều khoản sử dụng này và bất kì chính sách hoặc quy tắc hoạt động nào được chúng tôi đăng trên blog cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi. Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kì quyền hoặc điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng sẽ không được xem như một sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản đó.

Điều khoản sử dụng này hoạt động trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép. Chúng tôi có thể chuyển nhượng bất kì hoặc tất cả các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi cho người khác vào bất kì lúc nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kì mất mát, hư hỏng, hoặc chậm trễ được gây ra bởi bất kì nguyên nhân nào nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lí của chúng tôi.

Nếu bất kì điều khoản nào hoặc một phần của điều khoản trong Điều khoản sử dụng được xác định là trái pháp luật, vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó hoặc một phần của điều khoản đó được coi là tách rời khỏi Điều khoảnsử dụng và không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kì điều khoản nào còn lại.

Không có mối quan hệ liên doanh, đối tác, việc làm hoặc đại lí nào được tạo ra giữa bạn và chúng tôi do Điều khoản sử dụng này hoặc việc sử dụng blog. Bạn đồng ý rằng Điều khoản sử dụng sẽ không được hiểu là chống lại chúng tôi do đã soạn thảo chúng.

Bn từ bỏ bất kì và tất cả các biện pháp bảo vệ mà bạn có thể có dựa trên hình thức điện tử của Điều khoản sử dụng và việc các bên không có chữ kí để thực hiện Điều khoản sử dụng.

Liên hệ

Để giải quyết khiếu nại liên quan đến blog hoặc nhận thêm thông tin về việc sử dụng blog, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua khanhlinh.hcmc@gmail.com.

Trân trọng,

Linh Janetta Le