0
Your Cart

♡ Kể Chuyện Thi IELTS Speaking 8.5 Tưởng Trượt Chỏng Vó ♡

Ai mà có trải nghiệm thi IELTS giống mình chắc cũng có cảm giác tạch tới nơi như mình với kĩ năng Speaking á. Khi đi thi về mình còn nói với Ba Mẹ “Lần này con Nói còn chán hơn lần trước.” Lần trước mình ý tứ dạt dào câu hỏi hợp ý được 6.5, lần này toàn dính phải cái gì đâu không. Bùm, kết quả ra IELTS Speaking 8.5 đến mình còn không biết mình đã nói gì =))