0
Your Cart

♡ Trăm Năm Hoà Hợp Ước Định Một Lời ♡

Phim xoay cuộc tình của Tưởng Chính Hàn (Vương An Vũ) và Hạ Lâm Hi (Hướng Hàm Chi). Phim kể về thời cấp 3 của Hạ Lâm Hi hào quang tứ phía, thời cấp 3 của Tưởng Chính Hàn nguy hiểm tứ phương. Hai con người lần đầu cảm nhận được tình yêu, rõ ràng muốn nói cho cả thế giới, nhưng lại phải tới sau cao khảo mới bày tỏ thẳng thắng bày tỏ tâm ý.