0
Your Cart

♡ Tôi Có Thể Gặp Được Vị Cứu Tinh ♡

Bác sĩ khoa nhi Diệp Thời Lam (Lương Khiết) tới hỗ trợ cho trạm y tế thôn Đào Nguyên vì nảy sinh hiểu lầm nên quen biết với viện trưởng mới Lục Chiêu Tây (Tăng Thuấn Hy), tình cờ Diệp Thời Lam lại trở thành trợ lí của tạm thời của Lục Chiêu Tây. Trong quá trình hai người cùng nhau giải quyết những vấn đề về vận hành bệnh viện đã nảy sinh hảo cảm rồi rơi vào tình yêu. Đồng thời hai người cũng dần dần trưởng thành và hiểu rõ hơn sứ mệnh của bác sĩ.