0
Your Cart

♡ Hành Trình Đến IELTS 8.0 ♡

Mình hoàn toàn không nghĩ đến chủ đề này cho đến khi có bạn nhắn tin hỏi. Mình không nghĩ bản thân ở vị trí có thể nói với bạn rằng bạn nên làm thế này hay thế kia để đạt IELTS 8.0, nhưng mà ít nhất mình có thể kể cho bạn câu chuyện mình học tiếng Anh thế nào từ bé đến lớn, để rồi nếu bạn thấy có điều gì hữu ích thì bạn có thể áp dụng cho bản thân.

♡ Kể Chuyện Thi IELTS Speaking 8.5 Tưởng Trượt Chỏng Vó ♡

Ai mà có trải nghiệm thi IELTS giống mình chắc cũng có cảm giác tạch tới nơi như mình với kĩ năng Speaking á. Khi đi thi về mình còn nói với Ba Mẹ “Lần này con Nói còn chán hơn lần trước.” Lần trước mình ý tứ dạt dào câu hỏi hợp ý được 6.5, lần này toàn dính phải cái gì đâu không. Bùm, kết quả ra IELTS Speaking 8.5 đến mình còn không biết mình đã nói gì =))