0
Your Cart

♡ Les Roches Hay Glion? ♡

Khi cân nhắc việc du học nói chung cũng như Quản trị khách sạn tại Thuỵ Sĩ nói riêng, bao giờ câu hỏi lớn nhất trong quá trình chuẩn bị cũng là “Mình nên chọn trường nào?” Glion (GIHE) và Les Roches (LR) thuộc top top nhất các trường Quản trị khách sạn tại Thuỵ Sĩ, và có rất nhiều điểm tương đồng. Tại sao chọn trường này mà không chọn trường kia?