0
Your Cart

♡ Cũng Chỉ Là Hạt Bụi ♡

Khi còn trẻ, Ngải Cảnh Sơ (Tất Văn Quân) ngoài ý muốn nhận được bức thư tình Tăng Lí (Ngô Tuyên Nghi) viết cho tình đầu Vu Dịch (Trạch Tiêu Văn), duyên phận của hai người bắt đầu từ đó. Nhiều lần liên hệ và gặp mặt, duyên phận từ người lạ tới một cuộc điện thoại, rồi quen biết từ mối quan hệ bác sĩ – bệnh nhân tới người yêu. Hai trái tim cô đơn khát vọng ấm áp, lại gần nhau, chữa trị cho nhau…