0
Your Cart

♡ Tự Luyện 4 Kĩ Năng Tiếng Anh ♡

Mình nghĩ, những kinh nghiệm mình sắp chia sẻ sẽ hiệu quả khi kiến thức của bạn đã đạt B1 rồi. Việc tiếp thu thực sự phụ thuộc vào phương pháp phù hợp hơn là so với việc có một phương án áp dụng được với tất cả mọi người. Bạn có thể thử cách của mình trong 3 tháng, và nếu thấy có tiến bộ thì cứ tiếp tục phát huy nhe.