0
Your Cart

♡ Bò Bằm Sốt Cà Chua ♡

Công thức này do mình tự tìm ra dựa trên kinh nghiệm nấu nướng mà không tham khảo bất kì công thức có sẵn nào. Mình nghĩ công thức này chắc hẳn đã có người làm rồi, mà mình cũng không biết công thức của họ và của mình khác nhau nhiều đến đâu. Chỉ là, công thức này rất hợp khẩu vị của mình và Chồng, và rất dễ, cũng không cần nhiều nguyên liệu, đặc biệt tiện lợi.