0
Your Cart

♡ Chi Phí 12 Trường Quản Trị Khách Sạn Thuỵ Sĩ 2021 ♡

Chào các bạn!

Mình muốn lưu ý với bạn, danh sách dưới đây của mình chỉ mang tính chất tham khảo thôi do có một số chi phí chỉ là dự kiến. Mình đã cộng các chi phí bắt buộc như ăn ở, bảo hiểm, học phí, sách vở, đặt cọc, v.v…, và không bao gồm chi tiêu cá nhân. Con số này là tổng cho cả chương trình học được đề cập, nên bạn chia ra theo khoảng thời gian học để có con số trung bình. Ở cuối bài mình có bảng viết tắt các thuật ngữ nếu bạn không rõ các từ viết tắt mình dùng.

Bài viết được cập nhật 04.2021.

1. Glion International Higher Education (GIHE) 

B.B.A. in International Hospitality Business215 475 CHF
Master’s in Luxury Management and Guest Experience74 305 CHF
Master’s in Hospitality Entrepreneurship and Innovation71 005 CHF
Master’s in International Hospitality Business70 605 CHF
Master’s in Real Estate Finance and Hotel Development55 390 GBP


2. Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL)

B.Sc. in International Hospitality Management 206 291 CHF
M.Sc. HES-SO in Global Hospitality Business 109 900 CHF
Executive M.B.A. HES-SO76 032 CHF
M.B.A. in Hospitality42 795 CHF
Culinary and Restaurant Management Cert.37 971 CHF


3. Swiss School of Tourism and Hospitality (SSTH) 

B.Sc. in International Hospitality Management193 618 CHF
Dip. Hôtelier/ère-Restaurateur/rice HF107 520 CHF


4. Les Roches Global Hospitality Education (LR) 

B.B.A. in Global Hospitality Management188 775 CHF
M.B.A. in Global Hospitality Management85 320 CHF
Master in Hospitality Strategy and Digital Transformation74 770 CHF
Pg.D. in International Hospitality Management41 630 CHF
Professional Development Dip. in International Hospitality Management34 526 CHF


5. César Ritz Colleges (CRC) 

Dual B.A. in Hospitality Business Management & B.I.B. in Hotel and Tourism Management161 540 CHF
Swiss Higher Dip. in Hotel and Tourism Management120 760 CHF
Dual M.A. in Hospitality and Tourism Entrepreneurship & M.I.B. in Entrepreneurship43 500 CHF
Cert. in Hotel and Restaurant Operations41 300 CHF
Cert. in Wine Business Management14 000 CHF


6. Culinary Arts Academy (CAA) 

Dual B.A. & B.I.B. in Culinary Arts152 880 CHF
Swiss Higher Dip. in Culinary Arts109 400 CHF
Swiss Advanced Cert. in Culinary Arts65 920 CHF
Swiss Grand Dip. in Pastry and Chocolate Arts
Swiss Grand Dip. in Culinary Arts
62 370 CHF
Dual M.A. & M.I.B. in Culinary Business Management44 080 CHF
Dip. in Vegetarian Culinary Arts42 080 CHF


7. Hotel Institute Montreux (HIM) 

B.B.A. in Hospitality Management146 000 CHF
Swiss Higher Dip. in International Hotel Management102 220 CHF
Swiss Dip. in Hotel Operations Management58 440 CHF
M.I.B. in Hospitality Management43 700 CHF
M.B.A.41 400 CHF


8. Swiss Hotel Management School (SHMS) 

B.A. in International Hospitality Management
B.A. in International Hospitality and Events Management
B.A. in International Hospitality and Design Management
139 490 CHF
Swiss Higher Dip. in International Hospitality Management
Swiss Higher Dip. in International Hospitality and Events Management
Swiss Higher Dip. in International Hospitality and Design Management
104 210 CHF
Swiss Dip. in Hotel Operations Management70 220 CHF
M.Sc. in International Hospitality Management
M.Sc. in International Hospitality Management and Digital Value Creation
M.Sc. in International Hospitality and Design Management
40 830 CHF
M.I.B. in Hotel Resort and Wellness Management
M.A. in International Hotel Business Management
39 700 CHF
Pg.D. in International Hotel Operations Management
Pg.D. in International Hotel and Events Management
36 400 CHF


9. Hotel and Tourism Management Institute (HTMi) 

Study Longer – B.Sc. in International Hospitality Management
Study Longer – B.A. in International Hospitality Business Management
Study Longer – B.A. in International Hospitality and Tourism Management
Study Longer – B.A. in International Hospitality and Events Management
Study Longer – B.A. in International Hospitality Marketing Management
Study Longer – B.A. in International Hospitality and Human Resources Management
112 500 CHF
Graduate Faster – BSc. in International Hospitality Management
Graduate Faster – B.A. in International Hospitality Business Management
Graduate Faster – B.A. in International Hospitality and Tourism Management
Graduate Faster – B.A. in International Hospitality and Events Management
Graduate Faster – B.A. in International Hospitality Marketing Management
Graduate Faster – B.A. in International Hospitality and Human Resources Management
92 500 CHF
Study Longer – Higher Dip. in International Hotel and Tourism Management 81 000 CHF
Dip. Hôtelier/ère-Restaurateur/rice HF 73 350 CHF
B.Sc. in International Culinary Arts 62 000 CHF
Graduate Faster – Higher Dip. in International Hotel and Tourism Management 61 000 CHF
Study Longer – Dip. in International Hotel and Tourism Management 54 500 CHF
Dual M.Sc. in Hospitality and Tourism Management & M.B.A. in Hospitality Management
M.Sc. in International Events and Hospitality Management
44 500 CHF
M.B.A. in Hospitality Management 43 500 CHF
M.A. in Hotel Business Management 31 000 CHF
Graduate Faster – Dip. in International Hotel and Tourism Management
Dip. in European Baking and Pastry Arts
Dip. in Swiss European Culinary Arts
30 500 CHF
Pg.D. in International Hotel and Tourism Management
Pg.D. in International Hotel Events Management
29 500 CHF
Cert. in International Hotel and Tourism Operations
Dip. Manager in Training for Trainers in Hotel Management
27 000 CHF
Certified Professional in Hospitality Operations26 500 CHF


10. Business and Hotel Management School (BHMS) 

Dual B.A. in Hotel and Hospitality Management
Dual B.A. in Global Business Management
Dual B.A. in Culinary Arts
103 500 CHF
Higher Dip. in Business and Hospitality Management
Higher Dip. in Culinary Arts
68 000 CHF
Dipl. Hôtelier/ère-Restaurateur/rice HF63 900 CHF
Dual M.B.A.38 500 CHF
Dual M.Sc. & Master in International Hospitality Business Management
Dual M.Sc. & Master in Global Business Management
35 500 CHF
Pg.D. in Hospitality Management
Pg.D. in Culinary Arts
34 500 CHF
Dip. in Business and Hospitality Management
Dip. in Culinary Arts
33 500 CHF
Graduate Cert. in Hospitality Business Management18 900 CHF
Culinary Professional Cert.5 450 CHF


11. International Management Institute (IMI) 

Swiss Degree – B.A. in International Hotel and Tourism Management
Swiss Degree – B.A. in International Hotel and Events Management
Swiss Degree – B.A. in International Hospitality Entrepreneurship
101 700 CHF
B.A. in International Culinary Arts100 950 CHF
B.A. in Global Business Management
B.A. in Global Marketing Management
Normal Degree – B.A. in International Hotel and Tourism Management
Normal Degree – B.A. in International Hotel and Events Management
Normal Degree – B.A. in International Hospitality Entrepreneurship
96 950 CHF
Dipl. Hôtelier/ère-Restaurateur/rice HF73 350 CHF
Higher Dip. in International Culinary Arts66 300 CHF
Dual Higher Dip. & Dip.H.E. in Global Business Management
Dual Higher Dip. & Dip.H.E. in Global Marketing Management
Dual Higher Dip. & Dip.H.E. in International Hotel and Tourism Management
63 300 CHF
M.Sc. in International Hospitality and Events Management41 050 CHF
Dip. in International Culinary Arts33 150 CHF
Pg.D. in International Culinary Arts.32 150 CHF
Dual Dip. & Cert.H.E. in Business Hotel and Tourism Management31 650 CHF
Pg.D. in International Hotel and Events Management31 400 CHF
Cert. in International Hotel and Tourism Management29 150 CHF


12. Ecole Hôtelière de Genève (EHG)

Dipl. Hôtelier/ère-Restaurateur/rice HF 96 954 CHF


Viết tắtThuật ngữ
B.Sc.Bachelor of Science
B.B.A.Bachelor of Business Administration
B.A.Bachelor of Arts
B.I.B.Bachelor of International Business
M.Sc.Master of Science
M.B.A.Master of Business Administration
M.A.Master of Arts
M.I.B.Master of International Business
Pg.D.Postgraduate Diploma
Cert.Certificate
Dip.Diploma
Dip.H.E.Diploma of Higher Education
Cert.H.E.Certificate of Higher Education

Nếu bạn có điều kiện và yêu thích bài viết này, bạn có thể ủng hộ blog để mình tiếp tục duy trì phát triển chất lượng nội dung.