0
Your Cart

♡ Chi Phí 10 Trường Quản Trị Khách Sạn Tại Thuỵ Sĩ 2018 ♡

Chào các bạn!

Mình muốn lưu ý với các bạn, danh sách dưới đây của mình chỉ mang tính chất tham khảo thôi nhé. Mình đã cộng các chi phí bắt buộc như chi phí ăn ở, bảo hiểm, học phí, sách vở, v.v…, không bao gồm chi tiêu cá nhân. Con số này là tổng cho cả chương trình học được đề cập, nên các bạn chia ra theo năm học để có con số trung bình nha.

Bài viết này được cập nhật 04.2018.

1. Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL)

 • 210 209 CHF (Bachelor of Science in International Hospitality Management)
 • 80 522 CHF (Executive Master of Business Administration in Hospitality Administration)
 • 66 190 CHF (Master of Science HES-SO in Global Hospitality Business)
 • 41 554 CHF (Master Class in Culinary Arts)


2. Glion International Higher Education (GIHE) 

 • 192 550 CHF (Bachelor of Business Administration in International Hospitality Business)
 • 79 200 CHF (Dual Master of Business Administration and Master of Science in International Hospitality Business)
 • 62 880 CHF (Master of Science in International Hospitality Business)3. Swiss School of Tourism and Hospitality (SSTH) 

– 186 745 CHF (Bachelor of Science in International Hospitality Management)
– 105 920 CHF (Dipl. Hôtelier/ère-Restaurateur/rice HF)


4. Les Roches Global Hospitality Education (LR) 

 • 173 250 CHF (Bachelor of Business Administration in Global Hospitality Management)
 • 83 470 CHF (Master of Business Administration in Global Hospitality Management)
 • 40 570 CHF (Postgraduate Diploma in International Hospitality Administration)


5. César Ritz Colleges (CRC) 

 • 155 950 CHF (Dual Bachelor of International Business in Hotel and Tourism Management and Bachelor of Arts in Hospitality Business Management)
 • 116 550 CHF (Swiss Higher Diploma in Hotel and Tourism Management)
 • 41 600 CHF (Dual Master of Arts and Master of International Business in Hospitality, Health and Wellbeing / Dual Master of Arts and Master of International Business in Entrepreneurship for the Global Hospitality and Tourism Industry)
 • 39 880 CHF (Certificate in Hotel and Restaurant Operations)


6. Hotel Institute Montreux (HIM) 

 • 141 660 CHF (Dual Swiss and American Bachelor of Business Administration in Hospitality Management)
 • 98 900 CHF (Swiss Higher Diploma in International Hotel Management)
 • 56 140 CHF (Swiss Diploma in Hotel Operations Management)
 • 46 540 CHF (Master of International Business in Hospitality Management)
 • 45 060 CHF (Postgraduate Diploma in Hospitality Business Management)


7. Swiss Hotel Management School (SHMS) 

 • 134 000 CHF (Dual Swiss and British Bachelor of Arts in International Hospitality Management / Dual Swiss and British Bachelor of Arts in International Hospitality and Events Management)
 • 100 150 CHF (Swiss Higher Diploma in International Hospitality Management / Swiss Higher Diploma in International Hospitality and Events Management)
 • 67 500 CHF (Swiss Diploma in Hotel Operations Management)
 • 39 300 CHF (Master of Science in International Hospitality Management)
 • 38 150 CHF (Master of International Business in Hotel Management)
 • 36 450 CHF (Master of International Business in Hotel and Resort Management)
 • 35 050 CHF (Postgraduate Diploma in Hotel and Events Management / Postgraduate Diploma in Hotel Operations Management / Postgraduate Diploma in Hotel and Restaurant Management)


8. Hotel and Tourism Management Institute (HTMi) 

 • 108 000 CHF (Bachelor of Science in International Hospitality Management / Bachelor of Arts in International Hotel and Tourism Management / Bachelor of Arts in International Hotel and Events Management / Bachelor of Arts in Culinary Management)
 • 79 500 CHF (Higher Diploma in International Hotel and Tourism Management)
 • 53 000 CHF (Diploma in International Hotel and Tourism Management)
 • 43 500 CHF (Dual Master of Science in Hospitality and Tourism Management and Master of Business Administration in Hospitality Management)
 • 42 500 CHF (Master of Business Administration in Hospitality Management)
 • 29 500 CHF (Master of Arts in Hotel Business Management)
 • 29 000 CHF (Advanced Diploma in European Baking and Pastry Arts / Postgraduate Diploma in European Baking and Pastry Arts / Advanced Diploma in Culinary Arts Tailor-made / Postgraduate Diploma in Culinary Arts Tailor-made)
 • 28 000 CHF (Postgraduate Diploma in International Hotel and Tourism Operations / Postgraduate Diploma in International Hotel and Events Operations)
 • 26 500 CHF (Certificate in International Hotel and Tourism Operations / Diploma Manager in Training for Trainers in Hotel Management / Certified Professional in Hospitality Operations)


9. International Management Institute (IMI) 

 • 95 550 CHF (Dual Bachelor of Arts in International Culinary Arts)
 • 92 750 CHF (Hospitality Undergraduate Dual Bachelor of Arts in International Hotel and Tourism Management / Hospitality Undergraduate Dual Bachelor of Arts in International Hotel Management / Hospitality Undergraduate Dual Bachelor of Arts in International Hotel and Events Management / Hospitality Undergraduate Dual Bachelor of Arts in International Hospitality Entrepreneurship / Hospitality Undergraduate Dual Bachelor of Arts in International Tourism and Events Management)
 • 75 500 CHF (Swiss Degree Dual Bachelor of Arts in International Hotel and Tourism Management / Swiss Degree Dual Bachelor of Arts in International Hotel Management / Swiss Degree Dual Bachelor of Arts in International Hotel and Events Management / Swiss Degree Dual Bachelor of Arts in International Hospitality Entrepreneurship / Swiss Degree Dual Bachelor of Arts in International Tourism and Events Management)
 • 63 700 CHF (Dual Higher Diploma and Diploma in Higher Education in International Culinary Arts)
 • 60 500 CHF (Dual Higher Diploma and Diploma of Higher Education in International Hotel and Tourism Management)
 • 55 700 CHF (Dipl. Hôtelier/ère-Restaurateur/rice HF)
 • 39 850 CHF (Dual Master of Business Administration in International Hospitality Management)
 • 36 850 CHF (Dual Master of Business Administration in Swiss Hotel Management Operations and Postgraduate Diploma in International Hotel Management / Dual Master of Business Administration and Postgraduate Diploma in Luxury Brands and Services Management)
 • 31 850 CHF (Diploma in International Culinary Arts)
 • 30 250 CHF (Dual Diploma in Hotel and Tourism Management and Certificate of Higher Education in International Hotel and Tourism Management / Postgraduate Diploma in International Hotel and Events Management)
 • 28 250 CHF (Certificate in International Hotel and Tourism Management)10. Business and Hotel Management School (BHMS) 

 • 89 700 CHF (Undergraduate Dual Bachelor of Arts in Hotel and Hospitality Management / Undergraduate Dual Bachelor of Arts in Global Business Management)
 • 84 700 CHF (Dual Bachelor of Arts and Advanced Diploma in Culinary Arts)
 • 65 000 CHF (Dipl. Hôtelier/ère-Restaurateur/rice HF)
 • 58 800 CHF (Higher Diploma in Hospitality Management)
 • 55 800 CHF (Higher Diploma in Culinary Arts)
 • 30 900 CHF (Dual Master of Science in International Hospitality Business Management / Dual Master of Science in Global Business Management / Master of Business Administration in Entrepreneurship and Innovation / Master of Business Administration in Marketing and Digital Business / Master of Business Administration in International Finance and Investment / Postgraduate Diploma in Hospitality Management)
 • 28 900 CHF (Diploma in Hospitality Management / Postgraduate Diploma in Culinary Arts)
 • 27 900 CHF (Diploma in Culinary Arts)
 • 16 900 CHF (Graduate Certificate in International Hospitality Business Management)

15.04.2018

Nếu bạn có điều kiện và yêu thích bài viết này, bạn có thể ủng hộ blog để mình tiếp tục duy trì phát triển chất lượng nội dung.

Bình luận