0
Your Cart

♡ Khi Màn Đêm Gợn Sóng ♡

Khi màn đêm buông xuống và các văn phòng nhộn nhịp trở nên yên tĩnh, Hứa Khuynh Du (Trương Dư Hi) và Mạc Linh Trạch (Lưu Học Nghĩa) gặp nhau lần đầu do một sự hiểu lầm. Công nhân cổ trắng Hứa Khuynh Du làm việc quanh năm đến nỗi lúc nào cô ấy cũng dọn đồ để về nhà là buổi tối.