0
Your Cart

♡ Hành Trình Đến IELTS 8.0 ♡

Mình hoàn toàn không nghĩ đến chủ đề này cho đến khi có bạn nhắn tin hỏi. Mình không nghĩ bản thân ở vị trí có thể nói với bạn rằng bạn nên làm thế này hay thế kia để đạt IELTS 8.0, nhưng mà ít nhất mình có thể kể cho bạn câu chuyện mình học tiếng Anh thế nào từ bé đến lớn, để rồi nếu bạn thấy có điều gì hữu ích thì bạn có thể áp dụng cho bản thân.