0
Your Cart

♡ Học Tàn Tàn Thi Đỗ Phổ Thông Năng Khiếu ♡

Mình theo học cấp 3 tại Phổ Thông Năng Khiếu thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM cơ sở 1 khoá Sinh 1316. Việc Năng Khiếu có gì, mình sẽ để dành cho một thời điểm khác. Trong bài này, mình tập trung vào cá nhân mình chuẩn bị hành trang vào Năng Khiếu – ngôi trường cấp 3 cạnh tranh nhất miền Nam – như thế nào.