0
Your Cart

♡ Viết CV Thế Nào Cho “Đúng”? ♡

“Đúng” ở đây không có ranh giới phân định trắng đen rõ ràng mà phụ thuộc rất nhiều vào thị trường lao động, mắt nhìn của người đọc CV cũng như thuật toán của các chương trình trí tuệ nhân tạo phân tích CV nữa. Vậy nên, những điều mình đề cập có thể được hiểu là những luật bất thành văn được chấp nhận rộng rãi, không chỉ để đáp ứng phần mềm đọc CV mà còn đáp ứng cả mắt nhìn của nhà tuyển dụng chỉ trong vài giây.