0
Your Cart

♡ Quy Trình Dưỡng Da Buổi Tối ♡

Mình – một đứa mọt sách chính hiệu thời phổ thông – không hề biết dưỡng da là gì ngoài việc Mẹ mình nói gì mình nghe nấy bởi vì Mẹ mình là Dược sĩ. Tuy nhiên, Mẹ mình thuộc nhóm trộm vía í, da Mẹ mình đẹp lắm trong khi Mẹ chẳng chăm gì luôn. Tuy nhiên, từ khi đi du học, mình đã trải qua rất nhiều cung bậc phản ứng khác nhau của da và đã tìm ra một chu trình phù hợp với da mình nhất ở thời điểm hiện tại.